Donaties kunt u overmaken naar:

Bankrekening:
NL37 RABO 0334 2979 58

Ten name van:
Stichting De Nijmeegse Kaaisjouwer

Voor sponsoring kunt u via de mail contact opnemen met:

denijmeegsekaaisjouwer@gmail.com

of telefonisch met 06 51 71 91 57