De stand momenteel

De stichting verricht haar werkzaamheden met het oog op fondswerving, te weten:

  • fondsen verwerven via particuliere donaties;
  • het organiseren van openbare, fondsenwervende activiteiten;
  • verslaglegging van de vorderingen inzake het gestelde doel;
  • het verstrekken van opdrachten aan individuen en bedrijven om het beeld te produceren en contacten te leggen met pers en andere instanties die hierbij kunnen helpen.

Voorts zal de stichting subsidies aanvragen voor het project bij landelijke culturele subsidieverleners en wanneer nodig presentaties van het project verzorgen.

Het fiscale nummer (RSIN) van de stichting is: 858502185
Kamer van Koophandel: 70897603

ANBI-status – voor donateurs is hun gift aftrekbaar van de belasting.