De stand momenteel

De stichting verricht haar werkzaamheden met het oog op fondswerving, te weten:

  • fondsen verwerven via particuliere donaties;
  • het organiseren van openbare, fondsenwervende activiteiten;
  • verslaglegging van de vorderingen inzake het gestelde doel;
  • het verstrekken van opdrachten aan individuen en bedrijven om het beeld te produceren en contacten te leggen met pers en andere instanties die hierbij kunnen helpen.

Voorts zal de stichting subsidies aanvragen voor het project bij landelijke culturele subsidieverleners en wanneer nodig presentaties van het project verzorgen.

Het fiscale nummer (RSIN) van de stichting is: 858502185
Kamer van Koophandel: 70897603

ANBI-status – voor donateurs is hun gift aftrekbaar van de belasting.

Donaties kunt u overmaken naar:
Bankrekening:
NL37 RABO 0334 2979 58

Ten name van:
Stichting De Nijmeegse Kaaisjouwer

Voor de vergeten helden

Het is bijna zover. Nog voor het eind van dit jaar zal de Waalkade verrijkt zijn met het drie meter hoge beeld van de kaaisjouwer. De Stichting de Nijmeegse Kaaisjouwer heeft de afgelopen paar jaar hard gewerkt om het benodigde geld bijeen te brengen. Dat is ze bijna gelukt. Een fractie van dit bedrag ontbreekt nog. Daarvoor doen wij een beroep op alle Nijmegenaren. In ons geval is elke euro welkom!

Ondanks dat het bedrag er nog niet helemaal is heeft de stichting onlangs toch toestemming aan de kunstenares gegeven om het beeld te maken. Door de coronacrisis kwam dit traject in een stroomversnelling. Andere verplichtingen vielen weg en het beeld kreeg alle aandacht.

Het kleimodel is intussen gereed en de mallen eveneens gemaakt. Het gietproces van het beeld is intussen ook al in volle gang, dat vindt plaats in de Vasim. Het beeld is daarmee een volledig Nijmeegs product geworden.

Het bestuur is trots dat het gelukt is om met steun van bedrijven, overheden en particulieren dit fraaie beeld te realiseren. Als het laatste stukje financiën ook nog bijeen gebracht kan worden door samenwerking en dat we allen nog eenmaal de handen ineen slaan, dan kan het bestuur aan het eind van het jaar met een gerust hart de boeken sluiten. Maar dan staat er wel een heel fraai beeld aan de Waalkade dat door de inwoners van de stad Nijmegen bijeen is gebracht. Een beeld waar we met z’n allen heel trots op mogen zijn en waarmee we een stukje geschiedenis van ons rijke historisch verleden permanent zichtbaar hebben gemaakt.

Dus voor het laatst een oproep aan alle Nijmegenaren, om nog eenmaal uw gulle gift te tonen. Als u een bijdrage wenst te geven dan kunt u al onze gegevens vinden op onze website www.denijmeegsekaaisjouwer en op onze Facebook pagina.

Mailadres: denijmeegsekaaisjouwer@gmail.com

Zoals het er nu naar uitziet wordt het beeld eind augustus geplaatst en dan volgt de overhandiging aan de gemeente Nijmegen begin september. Dan staat de held op zijn sokkel!

De Stichting De Nijmeegse Kaaisjouwer